DŮJKA, Jáchym. Employer branding III: bez pevného plánu to nejde. MM Průmyslové spektrum. 2017, 21(4), 38. ISSN 1212-2572.

Citace PRO