HOSŤÁK, Jan, Michal ZEITHAML, Jan HOSŤÁK a Jan HOSŤÁK. Československé gramofony 1946-1993 = Czechoslovak record players 1946-1993. Přeložil Jaroslav LOSOS. Praha: Národní technické muzeum, 2021. ISBN 978-80-7037-338-5.

Citace PRO