VYAKARNAM, Shailendra a John W. LEPPARD. Plánování podnikatelských strategií. Praha: Grada, 1998, 202 s. ISBN 8071695335.

Citace PRO