ĎURIČ, Ladislav. Úvod do pedagogické psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 286 s. Psychologická literatura.

Citace PRO