HUGON, Jean, Jean-Michel BERNARD a Robert LE CORVEC. Od logických obvodů k mikroprocesorům: přímé použití základních obvodů. Díl 2. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1983, 131 s.

Citace PRO