VAVŘÍN, Petr a František ŠOLC. Teorie automatického řízení I: (lineární, spojité a diskrétní systémy). 2. přeprac. vyd. Brno: VUT, 1991, 160 s. ISBN 802140244X.

Citace PRO