VAVŘÍN, Petr a ŠOLC, František. Teorie automatického řízení I: (lineární, spojité a diskrétní systémy). 2. přeprac. vyd. Brno: VUT, 1991. ISBN 802140244X.

Citace PRO