ČAPKA, František. Dějiny českých zemí 1800-1918. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003, 228 s. ISBN 802103078X.

Citace PRO