Přihlášení
Obálka
Skládalová Jarmila

[NEOBHÁJENO] Žáci s vývojovými poruchami učení a jejich pozice ve třídě

Akademická práce

Citace v seznamu literatury:

SKLÁDALOVÁ, Jarmila. [NEOBHÁJENO] Žáci s vývojovými poruchami učení a jejich pozice ve třídě. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 70 s.(17 955 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/42285. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Martincová, Jana.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
ISBN: ?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
Místo vydání*: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
Edice: ?
Subedice: ?
Číslo edice: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Druh práce*:
Vyplňte povinné pole
?
Škola*: ?
Vedoucí práce: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit