Přihlášení
Obálka
Holinková Jiřina

Městská škola na Moravě v předbělohorském období

Periodikum

Citace v seznamu literatury:

HOLINKOVÁ, Jiřina. Městská škola na Moravě v předbělohorském období: příspěvek ke kulturním dějinám Moravy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967, 93 s. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica, 12/45-1967. ISBN (Brož.).
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
ISSN:
Jiný identifikátor: ?
Název*: ?
Podnázev: ?
Vydání: ?
Ročník*:
Vyplňte povinné pole
?
Číslo*:
Vyplňte povinné pole
?
Místo vydání: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
URL: ?
Poznámka: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit