Přihlášení
Obálka
Příkazská Zuzana

Domácí násilí jako sociálně patologický jev

Akademická práce

Citace v seznamu literatury:

PŘÍKAZSKÁ, Zuzana. Domácí násilí jako sociálně patologický jev. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, 59 s., 11 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/35701. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Plšková, Alena.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
ISBN: ?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
Místo vydání*: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
Edice: ?
Subedice: ?
Číslo edice: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Druh práce*:
Vyplňte povinné pole
?
Škola*: ?
Vedoucí práce: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit