Přihlášení
Obálka
Piteková Erika

Príspevky do recyklačného fondu SR - druh daňových výdavkov FO a PO

Periodikum » Článek

Citace v seznamu literatury:

PITEKOVÁ, Erika. Príspevky do recyklačného fondu SR - druh daňových výdavkov FO a PO. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11: zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie: vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment: pod záštitou Ministerstva financií SR: Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. [Žilina]: [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011], , [1-5]. ISSN 1336-5878.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
DOI:
dohledat
?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Rozsah stran*: ?
Periodikum
ISSN:
Jiný identifikátor: ?
Název časopisu*: ?
Podnázev: ?
Vydání: ?
Ročník*:
Vyplňte povinné pole
?
Číslo*:
Vyplňte povinné pole
?
Místo vydání: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
URL: ?
Poznámka: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit