Přihlášení
Obálka
Samec Pavel

Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během enviromentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese

Kniha

Citace v seznamu literatury:

SAMEC, Pavel. Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během enviromentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese: autoreferát disertační práce = the effect of transformed forest tree-species composition on soil properties during environmental change investigated by cluster analysis and geographically weighted regression. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 55 s. Geoinfo-carto thesis, svazek XVI. ISBN 978-80-244-5514-3. ISSN 1805-7500.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
ISBN*:
?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Korporace: ?
Název*:
?
Podnázev: ?
Svazek: ?
Vydání*: ?
Sekundární odpovědnost: ?
Místo vydání*: ?
Nakladatelství*: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
Edice: ?
Subedice: ?
Číslo edice: ?
URL: ?
Poznámka: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit