Přihlášení
Obálka
Bílková Hana

Analýza stravovacích zvyklostí mladé generace

Akademická práce

Citace v seznamu literatury:

BÍLKOVÁ, Hana. Analýza stravovacích zvyklostí mladé generace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 54 s., 8 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4538. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav potravinářského inženýrství. Vedoucí práce Severová, Marta.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
ISBN: ?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
Místo vydání*: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*:
Vyplňte povinné pole
?
Počet stran: ?
Edice: ?
Subedice: ?
Číslo edice: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Druh práce*:
Vyplňte povinné pole
?
Škola*: ?
Vedoucí práce: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit