Přihlášení
Obálka
Plátová Monika

Sledování obsahu akrylamidu v ječmeni a sladu během technologie výroby sladu

Akademická práce

Citace v seznamu literatury:

PLÁTOVÁ, Monika. Sledování obsahu akrylamidu v ječmeni a sladu během technologie výroby sladu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 65 s. (72 005 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/23937. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav analýzy a chemie potravin. Vedoucí práce Mikulíková, Renata.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
ISBN: ?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
Místo vydání*: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
Edice: ?
Subedice: ?
Číslo edice: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Druh práce*:
Vyplňte povinné pole
?
Škola*: ?
Vedoucí práce: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit