Přihlášení
Obálka
Mihalčová Bohuslava, Vistánová Anna

Špecifiká mužov a žien v rolách manažérov

Periodikum » Článek

Citace v seznamu literatury:

MIHALČOVÁ, Bohuslava a Anna VISTÁNOVÁ. Špecifiká mužov a žien v rolách manažérov. Aeronautika 2011: zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2011, , [1-6]. ISBN 978-80-553-0758-9.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
DOI:
dohledat
?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Rozsah stran*: ?
Periodikum
ISSN:
Jiný identifikátor: ?
Název časopisu*: ?
Podnázev: ?
Vydání: ?
Ročník*:
Vyplňte povinné pole
?
Číslo*:
Vyplňte povinné pole
?
Místo vydání: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
URL: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit