Přihlášení
Obálka
Drieniková Katarína, Sakál Peter

Stakeholder manažment – neoddeliteľná súčasť zodpovedného podnikania

Periodikum » Článek

Citace v seznamu literatury:

DRIENIKOVÁ, Katarína a Peter SAKÁL. Stakeholder manažment – neoddeliteľná súčasť zodpovedného podnikania: Stakeholder management –integral part of responsible business. Výkonnosť organizácie: prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Vysoké Tatry 2011. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011, , 106-113. ISBN 978-80-970458-3-8.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
DOI:
dohledat
?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Rozsah stran*: ?
Periodikum
ISSN:
Jiný identifikátor: ?
Název časopisu*: ?
Podnázev: ?
Vydání: ?
Ročník*:
Vyplňte povinné pole
?
Číslo*:
Vyplňte povinné pole
?
Místo vydání: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
URL: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit