Přihlášení
Obálka
Dobřichovský Tomáš

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových

Kniha

Citace v seznamu literatury:

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: ke koncepčním změnám v přístupech práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality autorských děl, pojetí ochraných známek a chápání patentové teorie ekvivalence. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2018, 79 s. ISBN 978-80-87975-84-8.
Zkopírovat citaci
?
?
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
Jméno:Příjmení:Role:
Přidat autora
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit