Přihlášení
Obálka
Škvrnda František

Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia

Periodikum » Článek

Citace v seznamu literatury:

ŠKVRNDA, František. Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 3. diel: zborník príspevkov z 15. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Žilina, 2. - 3. jún 2010. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010, , 703-709. ISBN 978-80-554-0204-8.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
DOI:
dohledat
?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Rozsah stran*: ?
Periodikum
ISSN:
Jiný identifikátor: ?
Název časopisu*: ?
Podnázev: ?
Vydání: ?
Ročník*:
Vyplňte povinné pole
?
Číslo*:
Vyplňte povinné pole
?
Místo vydání: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
URL: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit