Vyzkoušejte citační manažer Citace PRO, v němž si můžete své citace ukládat a spravovat. Přihlaste se nebo se nejprve zaregistrujte.
Obálka

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Barešová Eva, Baudyš Petr
Kniha
Citace v seznamu literatury:
BAREŠOVÁ, Eva a Petr BAUDYŠ. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem: právní předpisy, komentář, judikatura. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H.Beck, 2000, xxxiv, 798 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-336-1.
 
Jméno:Příjmení:Role:
  Přidat autora

skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje