Přihlášení
Obálka
Miklošová Ivana, Mikulajová Marína

Longitudinálne sledovanie vývinu morfematického uvedomovania v detskej populácii s narušeným vývinom reči

Periodikum » Článek

Citace v seznamu literatury:

MIKLOŠOVÁ, Ivana a Marína MIKULAJOVÁ. Longitudinálne sledovanie vývinu morfematického uvedomovania v detskej populácii s narušeným vývinom reči: Longitudinal follow-up of development of the morphological awareness within population of children with specific language impairment. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2013, 47(4), 283-301. ISSN 0555-5574.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
DOI:
dohledat
?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Rozsah stran*: ?
Periodikum
ISSN:
Jiný identifikátor: ?
Název časopisu*: ?
Podnázev: ?
Vydání: ?
Ročník*: ?
Číslo*: ?
Místo vydání: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
URL: ?
Poznámka: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit