Přihlášení
Obálka
Pružinský Michal, Mihalčová Bohuslava

Rozhodovanie manažérov v riziku

Periodikum » Článek

Citace v seznamu literatury:

PRUŽINSKÝ, Michal a Bohuslava MIHALČOVÁ. Rozhodovanie manažérov v riziku. Enterprise risk management: záchranný model na budovanie dlhodobej konkurencieschopnosti podnikov: zborník vedeckých prác: vedecký seminár k riešeniu projektu VEGA 1/0121/10 konaný pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku: Košice 11.11.2011. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011, , 52-59. ISBN 978-80-225-3342-3.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
DOI:
dohledat
?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Rozsah stran*: ?
Periodikum
ISSN:
Jiný identifikátor: ?
Název časopisu*: ?
Podnázev: ?
Vydání: ?
Ročník*:
Vyplňte povinné pole
?
Číslo*:
Vyplňte povinné pole
?
Místo vydání: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
URL: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit