Přihlášení
Obálka
Pavličková Katarína, Balážová Jana

Environmentálne aspekty rozvoja mikroregiónu "Horné Záhorie- Unín"

Periodikum » Článek

Citace v seznamu literatury:

PAVLIČKOVÁ, Katarína a Jana BALÁŽOVÁ. Environmentálne aspekty rozvoja mikroregiónu "Horné Záhorie- Unín". Geografické informácie 13. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, , 157-162. ISBN 978-80-8094-637-1. ISSN 1337-9453. Dostupné také z: ftp://193.87.31.84/0135026/Geograficke_informacie_13_2009.pdf
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
DOI:
dohledat
?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Rozsah stran*: ?
Periodikum
ISSN:
Jiný identifikátor: ?
Název časopisu*: ?
Podnázev: ?
Vydání: ?
Ročník*:
Vyplňte povinné pole
?
Číslo*:
Vyplňte povinné pole
?
Místo vydání: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
URL: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit