Přihlášení
Obálka
Romančíková Eva

Využitie niektorých modelov verejno-súkromného partnerstva ako zdroja financovania environmentálnych investícií v mestách a obciach

Periodikum » Článek

Citace v seznamu literatury:

ROMANČÍKOVÁ, Eva. Využitie niektorých modelov verejno-súkromného partnerstva ako zdroja financovania environmentálnych investícií v mestách a obciach: Implementation of selected models of public-private partnership to finance environmental investments in urban and municipal entities. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska: verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. Bratislava: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011, , 422-428. ISBN 978-80-970802-1-1.
Zkopírovat citaci
skrýt nepovinné údajezobrazit další údaje
DOI:
dohledat
?
Jiný identifikátor: ?
Autoři:
Jméno:Příjmení:Role:
?
Název*: ?
Podnázev: ?
URL: ?
Jazyk:
Poznámka: ?
Rozsah stran*: ?
Periodikum
ISSN:
Jiný identifikátor: ?
Název časopisu*: ?
Podnázev: ?
Vydání: ?
Ročník*:
Vyplňte povinné pole
?
Číslo*:
Vyplňte povinné pole
?
Místo vydání: ?
Nakladatelství: ?
Rok vydání*: ?
Počet stran: ?
URL: ?
skrýt nepovinné údaje zobrazit další údaje
Zkontrolovat citaci
Uložit