Rozšířené vyhledávání

Portál Nemlib

Název
/
Autoři
Druh Rok
Traumatická spondylolistéza L5-S1
Barsa Pavel, Buchvald P, Suchomel P, Luk...
Článek 2003
Solitární páteřní osteochondrom diagnostikovaná u 75letého muže
Barsa Pavel, Beneš Vladimír, Suchomel Pe...
Článek
Vertebroplastika-možnost léčby strukturálně narušených obratlů
Barsa Pavel
Článek 2012
Combined approach in giant prolactinoma treatment
Barsa P, Suchomel P
Článek 2000
Percutaneous CT-guided radiofrequency ablation in spinal osteoid osteoma treatment
Barsa P, Suchomel P, Lukás R, Taller S, ...
Článek 2007
Solitary spinal osteochondroma
Barsa Pavel, Beneš Vladimír, Suchomel Pe...
Článek 2009
Five-Year Follow-Up on Transplanted Organs From Donors After Brain Death After Acute Strok...
Spatenkova Vera, Pokorna Eva, Suchomel P...
Článek 2017
Carotid endarterectomy
Beneš Vladimír (ml.), Beneš III Vladimír...
Část knihy 2014
Nádory mozku
Hradil Jan
Část knihy 2014
Poranění míchy
Hradil Jan, Špatenková Věra
Část knihy 2014
Zevní lumbální a komorová drenáž
Hradil Jan, Špatenková Věra
Část knihy 2014
Adenomy hypofýzy
Buchvald Pavel, Krčma Michal
Část knihy 2014
Subarachnoidální hemoragie
Buchvald Pavel, Přibáň Vladimír
Část knihy 2014
Intracerebrální hemoragie
Buchvald Pavel
Část knihy 2014
Dekompresivní kraniectomie
Buchvald Pavel, ŠPATENKOVÁ Věra
Část knihy 2014
Centrální nervový systém
ŠPATENKOVÁ Věra
Část knihy 2014
Neurointenzivní péče po neurochirurgických výkonech
Špatenková Věra
Část knihy 2014
Suicidální pacient
Doubek P., Hons J.
Část knihy c2014
Oční lékařství v rozvojovém a postindustriálním světě
Část knihy 2014
Miniinvazivní chirurgická léčba neuroendokrinních nádorů plic
Hromádka Peter
Část knihy 2014
Chorioretinální hereditární dystrofie, odchylky papily a degenerativní myopie
Část knihy 2015
Poranění ramenního kloubu
Křivohlávek Martin
Část knihy 2015
Care for Complications After Catastrophic Brain Injury
Špatenková Veronika, AL-Shirawi Nehad Na...
Část knihy 2015
Mužský pohlavní systém, Ženský pohlavní systém, Endokrinní systém, Epitely – Žlázy
Blanková A.
Část knihy 2016
Uveitidy
Němec Pavel, Löfflerová Veronika
Část knihy 2015
Osteosyntéza zlomeniny acetabula: nová metoda předoperační modelace Omega dlahy
Taller Stanislav, Šrám Jaroslav, Lukáš R...
Část knihy 2016
Zlomeniny pánevního kruhu a acetabula operované přístupem podle Stoppy
Taller Stanislav, Šrám Jaroslav, Lukáš R...
Část knihy 2016
Kterak se bilirubin potkal s paraproteinem v těsné kyvetě
Škrabálek Pavel, Prouza Pavel
Článek 2014
Využití molekulárně biologických metod v diagnostice virových gastroenteritid
Zajíc Tomáš, Kracík Martin
Článek 2014
Retransfuzní systém s dvojitou integrovanou filtrací: parametry kvality produktu
Maříková Šárka, Řehořová Lenka, Mizera R...
Článek 2014
Vliv trombocytových růstových faktorů na proliferaci fibroblastů na nanovlákenném tkáňovém...
Horáková Jana, Procházková Renata, Jenčo...
Článek 2014
Úhlový profil koše neovlivní segmentální postavení při přední krční fúzi provedené metodou...
Barsa Pavel, Elgawhary S., Hradil Jan, Š...
Článek 2014
Navigace v páteřní chirurgii založená na intraoperačním CT zobrazení: zkušenost s iniciáln...
Barsa Pavel, Fröhlich R., Šebek Františe...
Článek 2014
Souhrn klinické účinnosti bevacizumabu u karcinomu prsu, studie a účinnost: současný pohle...
Holíková Marta
Článek 2014
Dlouhodobá parciální remise po léčbě sunitinibem: Kazuistiky v onkologii a hematologii – S...
Hejzlarová Věra
Článek 2014
Pazopanib v léčbě renálního karcinomu
Hejzlarová Věra
Článek 2014
Cabazitaxel v léčbě pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty
Richter Igor, Dvořák Josef, Bartoš Jiří
Článek 2014
Paliativní péče jako součást komplexní onkologické péče
Sláma Ondřej, Sochor Marek
Článek 2014
Neoadjuvantní chemoradioterapie karcinomu rekta v kombinaci s inhibitory receptoru pro růs...
Rcihter Igor, Dvořák Jan, Bartoš Jiří
Článek 2014
Vliv předoperační chemoradioterapie na změnu exprese receptoru pro epidermální růstový fak...
Richter Igor, Dvořák Josef, Blüml Antoní...
Článek 2014
Vliv neoptimálního chirurgického ošetření páteře na průběh míšního poranění
Lukáš Richard, Štulík Jan, Šrám Jaroslav...
Článek 2014
Osteosyntéza zlomeniny acetabula: nová metoda předoperační modelace Omega dlahy
Článek 2014
Anatomické poznámky k miniinvazivní dlahové osteosyntéze proximálního humeru: kadaverózní ...
Křivohlávek Martin, Taller Stanislav, Lu...
Článek 2014
Traumatická plicní pseudocysta
Škach Jiří, Skačov Alexej, Hromádka Pete...
Článek 2014
Chylózní mezenteriální cysta
Škach Jiří, Gawlik Viktor
Článek 2014
Retroperitoneální lymfangiom: laparoskopické řešení
Škach Jiří, Chrenko M., Hromádka Peter
Článek 2014
Castlemanova choroba imitující tumor perikardu
Škach Jiří, Vytiska Jiří, Gaalová Romana...
Článek 2014
Úspěšná léčba pyoderma gangraenosum
Marušiaková Tereza, Krchová Silva
Článek 2014
Nanovlákna v hojení kožních ran
Krchová Silvie, Dzan Ladislav, Lukáš Dav...
Článek 2014
Osteoartróza kolenního kloubu léčba viskosuplementací: kazuistika
Kratochvíl Jiří
Článek 2014
Zhodnocení účinnosti extrakorporální litotrypse elektromagnetického generátoru EMSE 140F D...
Paldus Vít, Šámal Vladimír, Mečl Jan, Pí...
Článek 2014
Autonomní dysreflexie u pacientů po spinálním poranění
Šámal Vladimír, Mečl Jan
Článek 2014
Monitorace ztráty botulinumtoxinu při aplikaci do detruzoru: výsledky pilotní fáze studie
Šámal Vladimír, Müllerová Jana, Paldus V...
Článek 2014
Selfexpandibilní koronární stenty
Horák David, Hraboš Vladimír, Šembera Zd...
Článek 2014
Trendy v epidemiologii a léčbě akutních koronárních syndromů v České republice: porovnání ...
Toušek Petr, Horák David, Toušek Františ...
Článek 2014
Real-time PCR-based genotyping from whole blood using Taq DNA polymerase and a buffer supp...
Utekal Pavol, Kocanda Lukas, Matousek Pe...
Článek 2015
Intraoperative portable CT-scanner based spinal navigation: a feasibility and safety study
Barsa Pavel, Frőhlich Robert, Beneš Vlad...
Článek 2014
Does sagittal position of the CTDR-related centre of rotation influence functional outcome...
Suchomel Petr, Jurák Lubomír, Antinheimo...
Článek 2014
Acute extracranial occlusion of the internal carotid artery: emergent surgery remains a vi...
Beneš III Vladimír, Buchvald Pavel, Klim...
Článek 2014
Oncogenic MicroRNAs: miR-155, miR-19a, miR-181b, and miR-24 enable monitoring of early bre...
Sochor Marek, Basova Petra, Pesta Michal...
Článek 2014
Primary cilia in gastrointestinal stromal tumors
Dvořák Josef, SITOROVá Veronika, NIKOLOV...
Článek 2014
Early Microvascular Changes with Loss of the Glycocalyx in Children with Type 1 Diabetes
Nussbaum Claudia, Cavalcanti Fernandes H...
Článek 2014
In adolescence, extreme prematurity is associated with significant changes in the microvas...
Lee H., Dichtl S., Mormanova Z., Dalla P...
Článek 2014-09-11
The role of implant's surface treatment to its preload
Capek L., Simunek A., Henys P., Dzan L.
Článek 2014
Role of Kv7 channels in responses of the pulmonary circulation to hypoxia
Sedivy Vojtech, Joshi Shreena, Ghaly You...
Článek 2015
Valve Cuspidity: A Risk Factor for Aortic Valve Repair?
Holubec Tomas, Zacek Pavel, Jamaliramin ...
Článek 2014
ROS scavenger decreases basal perfusion pressure, vasoconstriction and NO synthase activit...
Mizera Roman, Hodyc Daniel, Herget Jan
Článek 2015
Neurokognitivní dysfunkce u schizofrenie
Stehnová Iva, Sisrová Monika, Ustohal Li...
Článek 2015
Echinokokové infekce: vzácná postižení jater – editorial
Stejskal František
Článek 2015
Zdravotní rizika cestování s dětmi: Očkování, antimalarická profylaxe, cestovatelský průje...
Trojánek Milan, Marešová Vilma, Stejskal...
Článek 2015
Horečka dengue a chikungunya
Trojánek Milan, Herrmanová Kristýna, Soj...
Článek 2015
Virové hemoragické horečky
Trojánek Milan, Roháčová Hana, Marešová ...
Článek 2015
Dystrofie a patálie s troponiny
Škrabálek Pavel
Článek 2015
Vazospazmy jako komplikace subarachnoidálního krvácení: kazuistika
Jurák Lubomír, Buchvald Pavel, Beneš III...
Článek 2014
Polyurie v neurointenzivní péči: kazuistika
Špatenková Věra, Škrabálek Pavel
Článek 2014
Výskyt periferního primitivního neuroektodermálního nádoru v průběhu spinálního kořene: ka...
Buchval Pavel, Barsa Pavel, Blüml Antoní...
Článek 2015
Ohybová tuhost zubu čepovce po přední fixaci jedním tahovým šroubem: biomechanická studie
Buchvald Pavel, Čapek Lukáš, Barsa Pavel
Článek 2015
Výsledky chirurgické léčby pa­cientů s „čistým“ úrazovým epidurálním krvácením
Brabec Radim, Beneš III Vladimír, Buchva...
Článek 2015
Protokol diagnostiky a léčby hyponatremie a hypernatremie v neurointenzivní péči
Špatenková Věra, Škrabálek Pavel
Článek 2015
Žilní trombóza jako komplikace ventrikuloatriálního shuntu: kazuistika
Jurák Lubomír, Buchvald Pavel, Beneš III...
Článek 2015
Možnost hodnocení časné nádorové regrese v podmínkách běžné klinické praxe
Fínek Jindřich, Barabáš Petr, Březinová ...
Článek 2015
Pazopanib v léčbě metastatického renálního karcinomu
Richter Igor, Dvořák Josef, Bartoš Jiří
Článek 2015
Management chronické a akutní bolesti u pacientů s nádorovými chorobami
Sochor Marek, Sláma Ondřej
Článek 2015
Časná integrace paliativní péče do standardní onkologické péče: benefit, limitace, bariéry...
Sochor Marek, Sláma Ondřej, Loučka Marti...
Článek 2015
Průlomová bolest z pohledu radiačního onkologa
Macháčková Magda
Článek 2015
Léčebné možnosti metastatického kolorektálního karcinomu
Bartoš Jiří, Richter Igor
Článek 2015
Brachyterapie karcinomů trávicí trubice
Dvořák Josef, Büchler Tomáš, Buka David,...
Článek 2015
Primární řasinky v onkologii
Dvořák Josef, Büchler Tomáš, Filipová Al...
Článek 2015
Onkologie v obrazech: Plicní fibróza po oxaliplatině
Richter Igor, Dvořák Josef, Bartoš Jiří
Článek 2015
Možnosti inhibice receptoru pro epidermální růstový faktor u karcinomu anu
Richter Igor, Dvořák Josef, Jirásek Tomá...
Článek 2015
Aktuální možnosti chemoradioterapie lokálně pokročilého karcinomu rekta
Richter Igor, Dvořák Josef, Bartoš Jiří,...
Článek 2015
Everolimus v léčbě karcinomu prsu
Richter Igor, Dvořák Josef
Článek 2015
Využití dynamografické metody pro analýzu chůze po osteosyntéze zlomenin patní kosti - pil...
Jandová Soňa, Pazour J.
Článek 2015
Using the new hemostatik gelatin Gelita-Spon Rapid3 to treat parenchymatous organs: a clin...
Hromádka Peter, Škach J.
Článek 2015
Úraz podtlakem v bazénu: etiologie, prevence a management
Škach J., Kašák P., Šrám J.
Článek 2015
Sialolity a jejich chemické a minerálové složení
Dzan Ladislav, Kučera Ivo, Ouhrabková Iv...
Článek 2015
Jícnová echokardiografie v diagnostice infikovaných trombů v horní duté žíle a pravé síni ...
Článek 2015
Otrava vodou: kazuistika mladé ženy bez psychiatrického či jiného onemocnění
Richterová Sylvie, Nedvídek Jan, Šourkov...
Článek 2015
Srdeční selhání jako primomanifestace arteriální hypertenze
Lang Pavel
Článek 2015
Dengue fever in Czech travellers: A 10-year retrospective study in a tertiary care centre
Trojánek Milan, Maixner Jan, Sojková Nad...
Článek 2016