KALENDOVÁ, Alena. Nanokompozity na bázi montmorillonitu: příprava, struktura a vlastnosti = Nanocomposites based on montmorillonite : processing, structure and properties. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISBN 978-80-7454-931-1.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.