ČABLOVÁ, Andrea. Syntéza a studium fyzikálně-chemických vlastností 1-adamantylimidazoliových ligandů pro supramolekulární komplexy s cucurbit[n]urily a cyklodextriny. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 60 s. ISBN 978-80-7454-993-9. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/46006. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav chemie. Vedoucí práce Vícha, Robert.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.