����DEK, David. Studium vlivu polymern��ho materi��lu na v��sledky laserov��ho mikroobr��b��n�� p��i konstantn��ch vstupn��ch parametrech. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 112 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3298. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav v��robn��ho in��en��rstv��. Vedoucí práce S��korov��, Libu��e.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.