����KOV��, Karol��na. Vliv teploty, koncentrace a stupn�� chemick��ho zes����ov��n�� roztok�� hyaluron��tu sodn��ho na jejich tokov�� charakteristiky. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2012, 75 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/22047. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav fyziky a mater. in��en��rstv��. Vedoucí práce Lap����k, Lubom��r.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.