��EH��K, Ale��. Analysis of perspective trends in trade fairs. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2008, 58 s., 5 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5720. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav jazyk��. Vedoucí práce Chovancov��, Miloslava.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.