��ENKE����K, Tom����. Anal��za vybran��ch parametr�� ovliv��uj��c��ch p��ijet�� Eura v ��esk�� republice. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 68 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/11368. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav ekonomie. Vedoucí práce Mikeska, Martin.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.