��ENKE����KOV��, Jana. Stanoven�� mol��rn�� hmotnosti a distribuce mol��rn��ch hmotnost�� polysacharid�� pomoc�� gelov�� permea��n�� chromatografie. Vedoucí Ka��p��rkov��, V��ra. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav potravin����sk��ho in��en��rstv��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5402.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.