��ERVENKA, Miroslav. Distribuovan�� evolu��n�� algoritmy. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 4164772 bytes. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/469. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta aplikovan�� informatiky, ��stav ����zen�� proces��. Vedoucí práce Zelinka, Ivan.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.