��ERVENKOV��, Andrea. Bakteri��ln�� degradace polyethylenu s prooxidanty. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 83 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4444. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav in��en��rstv�� ochrany ��iv. prost��ed��. Vedoucí práce Koutn��, Marek.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.