��NAJDROV��, Dagmar. Anal��za z��kazn��k�� firmy Kados, s.r.o. na pr��myslov��m trhu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 60 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/13535. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav anglistiky a amerikanistiky. Vedoucí práce Pil��k, Michal.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.