��OTOV��, Blanka. Vliv soci��ln��ch slu��eb na kvalitu ��ivota seniora ve vybran��m soci��ln��m za����zen��. Vedoucí ��eho��, Anton��n. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Skupina managementu a ekonomiky. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/27321.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.