��OU��ELA, David. Vyu��it�� software Inventor, Catia, DesignStar p��i navrhov��n�� a tvorb�� v��robn�� dokumentace. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2009, 120 s., 15 s. v��kr. dok. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9233. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav v��robn��ho in��en��rstv��. Vedoucí práce S��korov��, Libu��e.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.