��OULOV��, Anna. Projekt stanoven�� hodnoty podniku AGROS Moravia s.r.o. pomoc�� vybran��ch metod oce��ov��n��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 127 s. (222 876 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29721. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav financ�� a ����etnictv��. Vedoucí práce Fojt��k, Libor.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.