��T��P��N, Miroslav. Rasov�� a etnick�� p��edsudky v postoj��ch dne��n�� mlad�� generace. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 61 s., 3 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/13591. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Vedoucí práce Hlad��k, Jakub.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.