��T��RBOV��, Eva. Projekt zlep��en�� image M��stsk��ho ����adu ve Str����nici. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 157 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29876. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav region��ln��ho rozvoje, ve��ejn�� spr��vy a pr��va. Vedoucí práce Sta��kov��, Pavla.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.