��TRB����, Michal. ��e��en�� ����etn�� uz��v��rky a z��v��rky ve firm�� EK, s.r.o. za ����elem zve��ej��ov��n��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 54 s., 21 s. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3693. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��. Vedoucí práce Obo��a, Milo��.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.