��VAJDA, Ond��ej. Vyu��it�� statistick��ch metod pro zkvalitn��n�� hodnocen�� jakosti povrch�� bezkontaktn��m zp��sobem. Vedoucí Pata, Vladim��r. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav v��robn��ho in��en��rstv��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28731.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.