AMOAH, John. Aktivátory a inhibitory sociálních médii ve vztahu k rozvoji MSP na příkladu MSP působících v sektoru služeb v Ghaně. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2023, 48 s. ISBN 978-80-7678-153-5. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52427. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.