B��LINT, Richard. Anal��za rizik a bezpe��nost pr��ce u stroj�� ve vybran��m podniku. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 65 s. (62 241 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30087. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta logistiky a krizov��ho ����zen��, ��stav krizov��ho ����zen��. Vedoucí práce ��ef����k, Vladim��r.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.