BAB��K, Vlastimil. Projekt pr��vn�� ochrany osobn��ch dat a informac�� na Celn��m ��editelstv�� Slovensk�� republiky. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2008, 85 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/7234. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Vedoucí práce ��n��dar, Libor.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.