BAJGAROV��, Martina. Projekt p��echodu z da��ov�� evidence na ����etnictv�� ve spole��nosti Jaroslav Kel��rek - Keliwood. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 71s., 32 s.p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/375. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Vedoucí práce Kol����ov��, Eva.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.