BAJZOV��, Be��ta. Vyu��it�� nov��ch trend�� v marketingov�� komunikaci v Pizzerii La - Primavera. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2009, 72s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9893. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu a marketingu. Vedoucí práce Koz��k, Vratislav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.