BANIOV��, Eva. Pojet�� t��lesnosti a sexuality v k��es��ansk��m my��len��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 107 s. (174 009 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/27741. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra spole��ensk��ch v��d. Vedoucí práce Dol��k, Anton��n.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.