BARTO��OV��, Kl��ra. Anal��za uvol��ov��n�� modelov�� aktivn�� l��tky z polymern��ho hydrogelu do simulovan��ho lidsk��ho organizmu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 88 s. (17 593 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30326. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav in��en��rstv�� polymer��. Vedoucí práce Ba��ant, Pavel.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.