BARTO��OV��, Marie. Anal��za vypov��dac�� schopnosti zero-cost opc�� a jejich vliv na podnikov�� finance. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2012, 209 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/23178. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav financ�� a ����etnictv��. Vedoucí práce Kr��l', Milo��.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.