BARTON��KOV��, Petra. Projekt zv����en�� konkurenceschopnosti Hotelu Alley, a.s. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2011, 95 s., 18 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/16611. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu a marketingu. Vedoucí práce Dobe��, Kamil.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.